Achizitii studii biodiversitate 2
Scris de Administrator   
Nr.  149/UIP/ 28.10.2013

INVITATIE DE PARTICIPARE


Denumire proiect: Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi ROSCI0298 Defileul Crişului Alb, cod SMIS 47499.  Denumire contract: Achiziţie servicii de asistenţă tehnică pentru realizarea de  studii de biodiversitate, elaborarea strategiilor de conservare, elaborare studii de evaluare a statutului socio-economic, elaborare planuri de management (inclusiv realizare harti si baze de date GIS).

Stimată doamnă/ Stimate domn
 
Vă transmitem invitaţia de participare la procedura de achiziţie publică, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene, nr. 1050 / 29.10.2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă, având ca obiect „Achiziţie servicii de asistenţă tehnică pentru realizarea de  studii de biodiversitate, elaborarea strategiilor de conservare, elaborare studii de evaluare a statutului socio-economic, elaborare planuri de management (inclusiv realizare harti si baze de date GIS)”, cod CPV - 79311200-9, 74131120-3, 30252000-0.

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Elaborarea studiilor de inventariere, determinare a statutului de conservare şi elaborarea strategiilor de conservare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară din ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi ROSCI0298 Defileul Crişului Alb, precum și evaluarea statuluilui socio-economic al zonei și realizarea planurilor de management pentru cele două situri Natura 2000 
 
Tip şi durată contract: Contract de prestări servicii/asistenţă tehnică elaborare studii, durata 13 luni.  Valoare estimată: 462.000 lei + TVA.
 
Criteriu de atribuire: ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic” 
 
Data şi ora limită de depunere a ofertei: 12 noiembrie 2013, ora 12. 
 
Data şi ora deschiderii ofertelor: 12 noiembrie 2013, ora 12:30
 
Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia Around Life, Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 41-43, Bl. A1, ap.1, parter.

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la punctul de lucru al Asociaţia Around Life, Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 41-43, Bl. A1, ap.1, parter sau se poate solicita printr-un email la Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  
 
Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul 
 
Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

 Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia Around Life, Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 41-43, Bl. A1, ap.1, parter, telefon: +4.0742-409.005; Fax: +4.0372-895221,  e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. Documentația de atribuire studii biodivesrsitate se poate descărca de aici.