Bine ati venit!
Scris de Web Master   

                     Asociatia Around Life este  constituita in baza prevederilor O.G.nr.26/30 ianuarie 2000 completată şi modificată, organizaţie cu personalitate juridică de sine stătătoare, neguvernamentală, necondiţionată politic, independentă şi non-profit, avand ca scop imbunatatirea cunostintelor generale ale tinerilor din regiune prin promovarea si implementarea de tehnici informationale, dezvoltarea schimburilor de cunstinte din diferite domenii – realizate de tineri si supravegheati de organizatie:  

  • realizarea de programe informatice, editarea de carţi, publicaţii, pliante, afise, brosuri si alte materiale informative, pagini net, CD-ROM, DVD, spoturi media audio-video;
  • organizarea de seminarii, conferinţe si simpozioane interne, dezbateri publice, precum si manifestari publice si alte activitaţi potrivit legii;
  • dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu organizaţii publice si companii de profil din ţara si strainatate;

Alte obiective:

Promovarea valorilor ce constituie patrimoniul natural si cultural din Depresiunea Zarandului, promovarea zonelor de interes turistic si din zonele defavorizate-rurale, precum si participarea la proiecte de dezvoltare durabila a acestei regiuni, cum ar fi:

  • colaborarea cu specialisti in identificarea acestui patrimoniu si implementarea de tehnici informationale autentice realizate de asociatie cum ar fi:  materiale audio-video, pagini net, CD-ROM, DVD, VHS, spoturi media, publicatii de prezentare;
  • promovarea protejarea si conservarea valorilor ce constituie patrimoniul natural si cultural;
  • promovarea valorilor culturale si a traditiilor populare din regiune;
  • promovarea unui turism durabil in regiune;
  • colaborarea cu alte organisme, institutii asociatii si persoane fizice, experti in domenii conexe celor necesare realizarii celorlalte obiective;
  • organizarea de cursuri de perfecţionare, seminarii, conferinţe si simpozioane interne, dezbateri publice pentru : dezvoltarea competenţelor de receptare şi reproducere a mesajelor corecte şi adecvate functional şi comunicativ, acumularea unor cunoştinţe lingvistice în vederea unei mai bune comunicări interpersonale şi interculturale cu preponderenţa în mediul rural; valorificarea cunoştinţelor şi deprinderilor achizitionate prin studiul altor discipline – printr-o perspectiva cross-curriculara prin utilizarea strategiilor şi tehnicilor de studiu, utilizarea informaţiilor din tabele, scheme, folosirea dicţionarelor şi a altor materiale didactice, precum şi diferite surse de informare inclusiv internetul; participarea la sesiuni tehnico-stiinţifice, grupe de lucru şi alte manifestari organizate de persoane fizice şi juridice cu sau fără scop patrimonial din România şi strainatate;
  • întreprinde permanent activităţi utile scopurilor sale, constituindu-se într-un autentic centru de informare, documentare, educare; va presta activităţi economice în scopul creearii de fonduri, pentru finanţarea activităţii proprii, conform legislaţiei în vigoare; va solicita sponsorizări şi finanţări interne şi internaţionale, necesare bunei desfăşurări a activităţilor sale; va oferi consultanţă şi asistenţă în domeniile specifice de activitate, persoanelor fizice şi juridice interesate.
Ultima actualizare ( Saturday, 16 May 2009 )